onsdag 23. juni 2010

Leseår-prosjekt uten støtte fra ABM-utvikling

Som kjent fikk ikke Hedmark fylkesbiblioteks Leseår-prosjekt "Der du er - når du er der: arbeidsplassbibliotek i Hedmark" støtte fra ABM-utvikling. Vi ønsker allikevel å fortsette å jobbe med dette prosjektet. Hvordan vi rent praktisk kommer til å gjøre dette må vi komme tilbake til senere.

Utfordringen er nå først og fremst å se på mulighetene for å etablere lokale prosjektgrupper for samarbeidet mellom fagorganiserte/arbeidsplasser og lokale folkebibliotek. Vi tror at et slikt samarbeid best kan etableres i samarbeid med LO på fylkesplan og lokale fagforbund/arbeidsplasser på den ene siden og bibliotekene som skal delta i samarbeidet lokalt.

Nordland fylkesbibliotek sendte også inn søknad om midler til etablering av arbeidsplassbibliotek i samarbeid mellom folkebibliotek og fagforeninger/arbeidsplasser. Prosjektet heter "Arbeidsplassbibliotek i Nordland", og dette prosjektet ble tildelt midler. Vi kommer til å følge med på erfaringene som gjøres i Nordland med tanke på videre arbeid med vårt eget prosjekt.

Har du noen gode idéer i forbindelse med prosjektet? Da ser vi gjerne at du tar kontakt !

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar