torsdag 3. juni 2010

Tildelinger fra ABM-utvikling

ABM-utvikling deler ut 2,989 millioner kroner til 30 store og små Leseåret-prosjekter i folke- og fylkesbiblioteker over hele landet. 87 søknader er behandlet, og det er søkt om totalt 9,654 millioner kroner fra leseårsmidlene.

Hamar bibliotek og Stor-Elvdal bibliotek har fått midler til henholdsvis Leseårs-prosjektene "Jeg trenger ikke lese for å mekke bil?" og "Biblioteket som leseverksted og smeltedigel." Gratulerer og lykke til!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar