fredag 16. april 2010

Søknader om midler fra ABM-utvikling

Som vi skrev i et tidligere innlegg på bloggen har ABM-utvikling utlyst 3 millioner kroner for tiltak i folke- og fylkesbibliotek i Leseåret 2010. Fristen for innsending av søknader gikk ut i går, 15. april, og vi vet allerede om noen søknader som har kommet fra bibliotek i Hedmark.

Fungerende biblioteksjef Anne Berit Bakke Strand ved Åmot folkebibliotek har søkt om midler til et prosjekt med tittel "Fritt frem for fortelleren". Prosjektet er i samarbeid med Sandbeckstiftelsen. Sammendrag av prosjektet:

I 2008 mottok prinsesse Märtha Louise Vidar Sandbecks Kulturpris, Regnbågåbrua, for sitt arbeid med å bruke fortellerkunsten i sitt virke og for å sette fokus på en tusenårig tradisjon i vårt land. For å opprettholde fokus på fortelleren som kulturformidler og på fortellingen som kulturmedium, ønsker Åmot folkebibliotek sammen med Sandbeckstiftelsen, å iverksette et prøveprosjekt hvor eksterne fortellere/formidlere inviteres til fortellerstund i Sandbeckkroken i biblioteket, en gang per måned.

Hedmark fylkesbibliotek er inne som samarbeidspartner i to prosjektsøknader. Det ene prosjektet har tittel "Der du er - når du er der : arbeidsplassbibliotek i Hedmark". Denne prosjektsøknaden er sendt inn i samarbeid med LO Hedmark, Rendalen bibliotek, Ringsaker bibliotek, Moelv, Kongsvinger bibliotek og Stor-Elvdal bibliotek. Sammendrag av prosjektet:

Formålet med dette prosjektert er å treffe arbeidstakere der de er og med litteratur som øker leseinteresse og -lyst hos den enkelte. Det skal opprettes tre arbeidsplassbibliotek i Rendalen, Kongsvinger og Moelv, samtidig som Stor-Elvdals transportarbeiderbibliotek videreutvikles. Dette skal skje i samarbeid med folkesbibliotekene i kommunene, ansatte og fagorganiserte ved den enkelte arbeidsplass, LO Hedmark og Hedmark fylkesbibliotek. Det vil bli opprettet en interessentgruppe bestående av deltakerne i prosjektet samt Leser søker bok. Samarbeidsprosjektet vil bidra til et felles kompetanse- og erfaringsgrunnlag som samlet kan styrke det enkelte prosjekt.

Det andre prosjektet hvor Hedmark fylkesbibliotek er med som samarbeidspartner heter "Trenger ikke lese for å mekke bil?". Prosjektet er i samarbeid med Hamar bibliotek, Storhamar videregående skole og Hamar katedralskole. Sammendrag av prosjektet:

Etter et innledende opplegg på skolene skal elevene komme gruppevis til biblioteket hvor de er utfordret til å lage en utstilling hvor de presenterer sitt yrkesvalg ved hjelp av relevant materiale de har funnet i biblioteket. Det aktuelle yrket blir et overordnet tema for en utstilling hvor målet er å presentere et mangfold av tekster og sjangre. I etterkant blir det invitert foredragsholdere til skolene som skal snakke
om lesing innenfor et yrke.

Stor-Elvdal bibliotek har sendt inn søknad om midler til prosjektet "Biblioteket som leseverksted og smeltedigel." De har flere samarbeidspartnere i prosjektet. Sammendrag:

Prosjektets overordnede målsetning: Å fremme leseengasjementt, leseevne og
integrering ved å utvikle et flerbruksverksted i bibliotekets kjellerrom for digital lese,
skrive- og språkutvikling. Sammen med andre fysiske omorganiseringer i biblioteket vil dette også gi bedre mulighet for at biblioteket kan fungere som møteplass for
integrering i lokalsamfunnet. Aktive formidlingstiltak i og utenfor biblioteket kommer i tillegg til den fysiske tilretteleggingen.

Har du også sendt inn en søknad til ABM-utvikling? Send oss gjerne en mail så legger vi ut informasjon om ditt prosjekt! fylkesbiblioteket@hedmark.org

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar