mandag 19. april 2010

Grundtvig-stipend til studiebesøk

Personale i ABM-institusjoner som legger til rette for voksnes læring kan søke om stipend fra Grundtvig-programmet for å delta på kurs, konferanser, seminar og hospiteringsopphold i et annet europeisk land. Aktiviteten må finne sted i et av de 31 landene som er med i EUs program for livslang læring. Det kan ikke søkes om støtte til aktiviteter i eget hjemland.

Her finner du mer informasjon om de utlyste midlene. Neste søknadsfrist er 30. april 2010.

NB: Det er verdt å merke seg at det i Grundtvig-programmet gjerne har vært en veldig bred tolkning av "voksnes læring", og at folkebibliotek regnes inn under insitusjoner som kan søke på midlene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar