onsdag 10. mars 2010

Referat fra inspirasjonsseminar om Leseåret 2010

- Initiativ fra NBFs litteraturpolitiske gruppe. Fikk med seg LO som samarbeidspartnere – de har mange medlemmer som ikke kan lese godt nok. På grunn av dette samarbeidet fikk de gjennomslag for Leseåret 2010.

- Starten på et 4-årig leseløft.

- Leseåret gjelder ikke bare litteratur – det handler om å lese. Hva man leser er ikke like viktig som at man behersker leseteknikken.

- Målet med leseåret 2010 er økte leseferdigheter i den norske befolkningen.

- Utfordringen vår i året som kommer må være å tenke nye målgrupper. Hvorfor skal de som IKKE leser komme på biblioteket? Hvem er de som ikke leser? Å lese er ikke bare å lese skjønnlitteratur! Kampanjer til de forskjellige målgruppene – ikke alle ungdommer er like.

- Vi må gjøre noe med bildet av en leser – endre stereotypen.

- Viktig at vi tenker på hvem vi kan samarbeide med i året som kommer. På videregående skoler med yrkesfag kan for eksempel de forskjellige fagforeningene være aktuelle samarbeidspartnere. Kanskje kan fylkesbiblioteket gå inn og koordinere et opplegg for de videregående skolene?

- Markedsføring. Vi må klare å markedsføre evnen til å lese. ”Kan du å lese tjener du bedre”.

- Vi trenger heller ikke å lage masse nye tiltak – vi kan også bygge videre på og markedsføre tiltak som allerede eksisterer. Videreutvikle idéer og tiltak.

- Økonomi: Tenk utradisjonelt! Tenk samarbeidspartnere. Kanskje kan bibliotekene også bli flinkere til å samarbeide?

- I England hadde de i 2008 Nastional Year of Reading, og det hadde de kun tre uker på å planlegge. Ble en suksess og har blitt videreført.

Workshop – idémyldring

Hvilke tiltak eksisterer allerede?

SommerLes.

Garderobebibliotekar.

Leseknappen.

Bok til alle - leseombud.

BokTRAS.

Forfatterbesøk.

Skrivekurs.

Leseravner.

Les for meg pappa.

Dataspill i biblioteket.

Gi rom for lesing.

Bokpraterne.

Den kulturelle skolesekken.

Nye tiltak

Gå ut av biblioteket og inn i klasserommene og foreldremøtene.

Quiz.

Spillturneringer.

Lesesirkler.

Nattarangementer.

Barseltreff.

4-åringer får kirkebok – hos biblioteket kan de få sitt første lånekort.

Bok og kino på kinoen.

Politikere kan bruke biblioteket til å holde møter – husleie: må høre på et halvtimes foredrag om biblioteket i dag og i morgen.

Aktuelle samarbeidspartnere

Fylkesbiblioteket.

Opplæringsseksjonen.

Samarbeid bibliotekene på tvers.

Samarbeide med fagforeninger og bedrifter som er aktuelle i forhold til hvilke studieretninger VGSene har. – viktig å få opp forståelsen for HVORFOR det er viktig å lese, selv om du for eksempel er en transportarbeider.

Leseforbilder.

Helsestasjon.

Lag og foreninger.

Litteraturfestivalen. Andre festivaler.

Forsvaret.

Operasjon dagsverk.

Lokale spillutviklere.

Næringslivet. (Eks. sponsing)

Historielag.

Drømmescenarier

Det kulturelle bibliotekprogrammet – etter modell av den kulturelle skolesekken og spaserstokken. Med fylkesbiblioteket som koordinator og finansiell starthjelp for turnéprogram i samarbeid med turnéorganisasjonen.

Biblioteket som samlingssted.

Pilotprosjekter. Genererer midler.

Mer samarbeid VGS-bibliotekene imellom.

Tenke alternativt i forhold til vikarer for å få delta på kurs/seminarer. Fylkesbiblioteket? Andre bibliotek? Ordfører? Bytte tjenester.

Boklabyrint med kasserte bøker.

PoesiSlam.

Bokbad i svømmehallen – lydbok på høytaleranlegget.

Bokbad i tomme svømmebasseng.

Fleksible lokaler.

Imageendring – superbibliotekaren.

Kafé på alle bibliotek. (A la Gravdahl kafé og bokhandel).

Konserter.

Kunstnere.

Butikkdekoratør inn i biblioteket – både i forhold til utstilling og i forhold til oppsett av bøker og andre medier i bibliotek. Hvordan ”selger” vi varene våre?

LitteraTur i byen – fin mulighet til å samarbeide med det lokale næringslivet i byen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar