onsdag 10. mars 2010

Fritt Ord utlyser midler

Litteraturformidling i bibliotekene 2010-11

For å styrke bibliotekene som formidlingsarena utlyser Fritt Ord tilskudd à kr 50 000 til tiltak i norske folkebibliotek.

Utlysningen er rettet mot tiltak i regi av norske folkebibliotek, evt. i samarbeid med andre institusjoner og organisasjoner. Det enkelte folkebibliotek bestemmer selv tematikk og type tiltak, med formidling av
fag- eller skjønnlitteratur i fokus. Det kan eksempelvis dreie seg om aktiviteter som seminarer, forfatterbesøk, debatter, foredrag, utstillinger eller fortellerstunder. Et allment publikum bør være prosjektets målgruppe.

Fritt Ord søker med utlysningen å stimulere til formidling av litteratur og vekke interesse for lesing og litteraturdebatt. Søkere oppfordres til å utforme en klar prosjektbeskrivelse som gjør rede for tematikk, tidsperspektiv og involverte. Budsjett og finansieringsplan legges ved.
Tilskudd kan søkes til enkeltarrangementer eller til en serie arrangementer.
Tiltakene må gjennomføres høsten 2010 og/eller i løpet av 2011.

Søknader leveres via skjema på nett, se www.fritt-ord.no

Innsendelsen merkes med ”Bibliotekutlysning 2010-11” i tittelfeltet.

Søknadsfrist 21. mai 2010.


Vedlegg kan sendes per post til:

Fritt Ord
Uranienborgveien 2
0258 Oslo

Kontakt: Oskar Kvasnes, Fritt Ord, tlf. 23 01 46 44 og e-post:
oskar.kvasnes@fritt-ord.no


Utlysningstekst:
http://www.fritt-ord.no/no/hjem/mer/litteraturformidling_i_bibliotekene_2010_11/

Bibliotekutlysninger 2008 og 2009:
http://www.fritt-ord.no/no/prosjekter/category/bibliotek/

Følg Fritt Ord på Facebook:
http://www.facebook.com/pages/Stiftelsen-Fritt-Ord/291823471121

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar