fredag 12. mars 2010

ABM-midler

Sakset fra ABM-utviklings hjemmesider:

ABM-utvikling lyser ut 3 millioner kroner for tiltak i folke- og fylkesbibliotekene i Leseåret 2010.

Leseåret 2010 skal være "ein start på ei brei og omfattande satsing for eit nasjonalt leseløft fra mot 2014," jamfør bibliotekmeldingen. Hovedmålgruppen for leseåret 2010 er voksne som leser lite. Målet er å styrke leseinteressen og gi gode tilbud gjennom bibliotekene og på andre arenaer for voksne som leser lite av ulike årsaker. Det er pekt på at lesekompetanse bør ses i sammengeng med digital kompetanse.

ABM-uvtikling ønsker at det 2010 settes i gang tiltak som får folkebibliotekene til å framstå som sentrale steder for litteratur med kompetanse på lesing og litteraturformidling. Prosjektmidler til samarbeids- og utviklingstiltak i Leseåret 2010 er et viktig redskap for å nå målet. ABM-utvikling lyser ut 3 millioner kroner for tiltak i folke- og fylkesbibliotekene i Leseåret 2010.

Satsingsområdene er:
  • Arbeidsplassbibliotek
  • Familielæring
  • Unge voksne - motvirke frafall i den videregående skolen
Les mer og søk innen 15. april 2010.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar