onsdag 12. mai 2010

SommerLes i Hedmark


Siden 2006 har seks folkebibliotek i Nord-Østerdal arrangert lesestimuleringsprosjektet SommerLes – med stor suksess! Målgruppen for prosjektet har først og fremst vært skolelever mellom 10-13 år, men er åpent for alle barn opptil 15 år. Hver deltaker får utdelt et Lesekort, hvor de registrerer hver tittel som lånes på biblioteket. Her finner dere rapport fra SommerLes 2009.

Nå kan også ditt bibliotek bli med og arrangere SommerLes!

Hedmark fylkesbibliotek har nå inngått en avtale med Inger Helene Høyen Hodøl, som er kunstneren bak det trykte materialet som blir benyttet i SommerLes. Denne avtalen gir fylkesbiblioteket rettigheten til å bruke materialet, slik at alle folkebibliotek i Hedmark som ønsker å arrangere SommerLes i sitt bibliotek i 2010 kan bestille det gratis fra fylkesbiblioteket.

Materialet som tilbys er:

Plakater i størrelse 40x70 cm
Plakater i størrelse A3
Lesekort med SommerLes-logo og informasjon

Bibliotekets navn og annen tekst må føyes til materialet av hvert enkelt bibliotek.

Alle bibliotek som ønsker å delta i SommerLes vil få tilsendt en pakke med overnevnte trykksaker. Antall plakater og lesekort til hvert enkelt bibliotek vil vi komme nærmere tilbake til senere.

Fristen for å melde seg som SommerLes-bibliotek i 2010 er 5. juni. Vi håper mange griper muligheten!

Kontaktperson: Per Magnus Halvorsen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar